Bất động sản TP HCM và xu hướng ly tâm

Bất động sản TP HCM và xu hướng ly tâm

Dù chưa chứng minh được có nhóm lợi ích đằng sau nhưng với những gì xảy ra thời gian vừa, qua dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu có “ngựa quen đường cũ”.

Phú Quốc bị ‘băm nát’

Phú Quốc bị ‘băm nát’

Dù chưa chứng minh được có nhóm lợi ích đằng sau nhưng với những gì xảy ra thời gian vừa, qua dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu có “ngựa quen đường cũ”.