Vốn chảy mạnh vào bất động sản

.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2018, có 1.226 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này với số vốn gần 79.153 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (924 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn khoảng 60.000 tỷ đồng). Vốn vào bất động sản cũng chiếm đến 28,4% tổng số vốn các doanh nghiệp thành lập mới chảy vào nền kinh tế trong quý 1 năm nay. Trung bình, mỗi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đăng ký số vốn là 65 tỷ đồng.

Số liệu thống kê mới đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho thấy, tính đến năm 2017, tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt hơn 471.000 tỷ đồng (hơn 21 tỷ USD). Trong đó, 3 lĩnh vực có dư nợ tín dụng lớn nhất là: cho vay đầu tư, kinh doanh các dự án xây dựng khu đô thị, phát triển nhà ở đạt 102.413 tỷ đồng; cho vay xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê được khách hàng trả nợ bằng các nguồn thu nhập không phải là tiền lương, tiền công đạt 100.083 tỷ đồng và cho vay kinh doanh khác đạt 112.561 tỷ đồng.

Cơ quan này cũng cho biết, năm 2017, tín dụng tiêu dùng tăng cao, chiếm khoảng 65% (cao hơn năm 2016 ở mức 50,2%), chiếm 18% trong tổng tín dụng (cao hơn năm 2016 ở mức 12,3%), cho vay với mục đích mua, sửa chữa nhà ở là chủ yếu, chiếm 52,9% (cao hơn năm 2016 ở mức 49,5%). Tín dụng vào hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng cũng tăng 12,2% so với năm 2016, chiếm 15,8% trong tổng tín dụng.

NHUNG NGUYỄN

Nguồn: www.sggp.org.vn