TPHCM còn hơn 2.000 hồ sơ nhà thuộc SHNN chưa bán

.
Theo Sở Xây dựng, NĐ 34/2013 và Thông tư 14 quy định cơ chế giá bán nhà thuộc SHNN căn cứ vào thời điểm bố trí của người sử dụng. Nhưng thực tế tại TPHCM, nhiều trường hợp nhà thuộc SHNN có nguồn gốc do chiếm dụng, sang nhượng bằng giấy tay qua nhiều người nên không có văn bản bố trí sử dụng của cơ quan có thẩm quyền. Vì NĐ 34/2013 không quy định tiêu chí chung để xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cho những trường hợp này nên thời gian qua, để giải quyết hồ sơ cho người dân, UBND TPHCM phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng đối với từng trường hợp.
Để tháo gỡ vướng mắc trong công tác bán nhà ở thuộc SHNN, UBND TPHCM cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc SHNN đối với các trường hợp người sử dụng nhà ở do chiếm dụng trước ngày 19-1-2007 (ngày ban hành Quyết định 09/2007 của Chính phủ về sắp xếp, xử lý nhà thuộc SHNN). 
Từ kiến nghị của TPHCM, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tiêu chí chung về việc này, nhưng đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa thực hiện. 

NHUNG NGUYỄN

Nguồn: www.sggp.org.vn