Mỹ sắp thanh tra thực tế cá da trơn Việt Nam

.

Theo Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), quá trình thanh tra sẽ được tiến hành trong vài tháng tới, khi FSIS có thông báo cụ thể.

Nguồn: Báo Chính Phủ

Trước đó vào đầu tháng 3, NAFIQAD đã nhận được công thư của FSIS thông báo về việc hoàn tất quá trình xem xét hồ sơ trả lời bộ câu hỏi đánh giá tương đương (SRT).Cơ quan này khẳng định về mặt hồ sơ, hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam tương đương với Mỹ.

NAFIQAD đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan và doanh nghiệp cung cấp trên 2.000 trang thông tin, SRT của FSIS nhằm đáp ứng yêu cầu trong chương trình thanh tra cá da trơn của Mỹ.

Để chuẩn bị cho việc FSIS thanh tra thực tế tại Việt Nam, NAFIQAD đề nghị các doanh nghiệp chế biến cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Mỹ tiếp tục tuân thủ đúng các quy định của thị trường này và các thông báo hướng dẫn của NAFIQAD.

Nguồn: ndh.vn