HAH trả cổ tức 10% bằng tiền, chốt giá chào bán cho cổ đông 14.000 đồng/cp

.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã: HAH) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu 1.303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 63% thì lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ 3% so với kết quả thực hiện năm trước.

HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 10% bằng tiền. Thời gian chi trả dự kiến trong quý II.

Đồng thời, HĐQT phê duyệt mức giá dự kiến trong đợt chào bán gần 17 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 14.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Mức giá này thấp hơn thị giá giao dịch 17.900 đồng/cp (chốt ngày 13/3).

Cổ phiếu HAH vừa qua có phiên giảm sâu vào đầu tháng 2, về đáy 16.000 đồng/cp trong lịch sử giao dịch. Mặc dù vậy, cổ đông lớn CTCP Transimex (Mã: TMS) vẫn đăng ký bán toàn bộ 4,57 triệu cổ phần, tỷ lệ 13,45% từ ngày 28/2 đến 28/3. Trước đó TMS cũng đăng ký bán hơn 3 triệu cổ phần nhưng chỉ bán được gần 450.000 cổ phần do diễn biến thị trường không phù hợp.

Nguồn: ndh.vn