Dược phẩm Trung Ương 3 trả tiếp cổ tức tỷ lệ 30%

.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) sẽ chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cp. Thời gian thanh toán tại ngày 04/05. Ước tính, DP3 sẽ cần khoảng 20,4 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt 2.

Bên cạnh đó, DP3 cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/04/2018.

Cuối tháng 12/2017, DP3 đã chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tính cả đợt này cổ đông Dược phẩm Trung Ương 3 nhận tổng cộng 40% cổ tức cho năm 2017.

Năm 2017, DP3 ghi nhận doanh thu đạt 322,5 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 38,3 tỷ đồng, tăng trưởng 70% so với năm trước đó. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2017 còn hơn 43,5 tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn