Chứng khoán Đại Dương chính thức đổi tên thành Chứng khoán Everest

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty CP Chứng khoán Đại Dương chính thức được chấp nhận đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Everest (Everest Securities).

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) ngày 6/3/2018 đã nhất trí thông qua việc tái cơ cấu, đổi tên, mở rộng mạng lưới và đặc biệt là niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2018.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng mức lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt hơn 277 tỷ đồng (trên mức vốn điều lệ 600 tỷ đồng).

Đáng chú ý, toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ bao gồm hơn 68,9 tỷ đồng đã được các cổ đông thống nhất để lại để tái đầu tư, mở rộng mạng lưới của công ty tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa bàn trọng điểm khác. Công ty cũng đã thông qua kế hoạch doanh thu 166 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng trong năm 2018.

Ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Everest cho biết, trong tháng 4/2018, Công ty CP Chứng khoán Everest sẽ triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua báo cáo việc đổi tên công ty; thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018…/.

D.T
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn