FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/08/2018 đến 07/08/2018

.

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/08/2018 đến 07/08/2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn