Thị trường TPCP ngày 13/6

.

Trong phiên giao dịch ngày 13/6/2018, thị trường đa phần có xu hướng chào bán ròng. Trong đó, kỳ hạn 3 năm có khối lượng chào mua lớn nhất đạt 5,5 triệu trái phiếu, kỳ hạn 5 năm có khối lượng chào bán lớn nhất đạt 5,3 triệu trái phiếu.

Quy mô chào giá

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7 năm, 7-10 năm, 10 năm và 10-15 năm với tổng khối lượng thực hiện đạt 40,81 triệu trái phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 13/6/2018, lãi suất chào tại các kỳ hạn 15-20 năm, 20 năm và 30 năm giảm từ 1-5 điểm so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 6 tháng và 25-30 năm không đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn còn lại tăng từ 1-8 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Biến động lãi suất một số kỳ hạn

Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm và 10-15 năm giảm từ 30-113 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 2 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7 năm, 7-10 năm và 10 năm tăng từ 1-36 điểm so với phiên gần nhất.

Biến động lãi suất chào giá từ 7-13/6

Nguồn: thoibaonganhang.vn