DIG: Dự trình kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu

.
DIG: Dự trình kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu

Ngày 24/4/2018, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. DIG cũng đã công bố tài liệu của phiên họp.

Năm 2017, DIG đạt 1.060 tỷ đồng doanh thu công ty mẹ và 1.737 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, vượt kế hoạch năm lần lượt 16,9% và 23,5%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 128,4 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt 202,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch lần lượt 7% và 58,1%.
DIG dự trình sẽ chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 6%, tương đương dành 142,9 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện trong quý II/2018.
Năm 2018, DIG trình kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng đối với công ty mẹ và 2.600 tỷ đồng đối với hợp nhất; lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng đối với công ty mẹ và 350 tỷ đồng đối với hợp nhất. Tổng vốn đầu tư năm 2018 là 3.060 tỷ đồng. Cổ tức kế hoạch năm 2018 là 10 – 15%.
HĐQT sẽ trình xin ý kiến cổ đông phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2018 cho các dự án:

Nguồn: tài liệu họp ĐHĐCĐ
Năm nay, DIG dự kiến phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư với giá không thấp hơn giá trị sổ sách của doanh nghiệp, xác định trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Mục đích huy động vốn từ đợt phát hành là để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân – huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Ngoài ra, DIG sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.000 tỷ đồng, thời hạn 2 năm, phát hành riêng lẻ để huy động vốn đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

HỒNG QUÂN

Trang gốc: Nguồn: www.tin247.com