Điện, nước, học phí, viện phí sẽ thanh toán qua ngân hàng

.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Mục tiêu của đề án là đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, ngân cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2020.

vcb-ngan-hang-dien-tu-chung
Chỉ riêng dịch vụ thanh toán tiền điện, Vietcombank đã triển khai đồng bộ khắp cả nước trên cơ sở hợp tác với hơn 100 các công ty điện lực địa phương. 

Theo đề án này, kho bạc, công ty điện, công ty nước, trường đại học, trường cao đẳng, bệnh viện phải có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng để người tiêu dùng thanh toán.

Theo đó, dịch vụ thu ngân sách đạt 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng.

Đối với dịch vụ điện và nước phải đạt lần lượt 70% và 50% thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng.

Dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng.

Dịch vụ an sinh xã hội: tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để thực hiện việc thanh toán qua ngân hàng, đề án đề ra các giải pháp như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng. Đồng thời, triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.

 Nguyễn Như

 

Nên đọc
Thanh toán không dùng tiền mặt: Ví điện tử vẫn yếu thế
560 nghìn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
NHNN đã điều chuyển tiền mặt đáp ứng nhu cầu dịp Tết 2017
 

Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn