VPBank, IFC tài trợ 50 triệu USD để thu mua nông sản

.
Đây là một trong những doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam, góp phần thúc đẩy dịch vụ tài trợ thương mại mặt hàng nông sản tại thị trường nhiều tiềm năng này. Gói tài trợ này nhằm giúp Tân Long đa dạng hóa hoạt động thu mua nông sản trên cả nước.

Gói tài trợ trị giá 50 triệu USD sẽ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động thu mua nông sản chất lượng cao với chi phí thấp. Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo thỏa thuận, IFC và VPBank sẽ chia sẻ rủi ro trong hoạt động tài trợ thương mại cho Tân Long theo tỷ lệ 50:50. Cụ thể, mỗi bên tham gia sẽ bảo lãnh rủi ro lên đến 25 triệu USD trên cơ sở không cấp vốn nhằm bảo lãnh một nửa giá trị của mỗi giao dịch mua bán hàng hóa nông nghiệp diễn ra trong khuôn khổ gói tài trợ này.

Ông Đinh Văn Nho, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp VPBank cho biết, đa dạng hóa các sản phẩm tài trợ thương mại sẽ giúp VPBank hiện thực hóa chiến lược trở thành ngân hàng phục vụ doanh nghiệp hàng đầu trong 5 năm tới, với một trong những trọng tâm chính là hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long cho hay: Gói hỗ trợ này không chỉ giúp Tập đoàn Tân Long củng cố vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp thông qua việc đa dạng hóa hoạt động thu mua nông sản chất lượng cao với chi phí thấp hơn mà còn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các chủ thể khác tham gia chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp và trong ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung. Sáng kiến này cũng phản ánh các ưu tiên của IFC tại Việt Nam nhằm hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng và tăng cường năng lực của các tổ chức tài chính trung gian trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Theo ông Kyle F. Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào, lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam đang ở giai đoạn bước ngoặt khi mà sự tăng trưởng trong tương lai gắn liền với mức độ gia tăng hiệu quả, đa dạng hóa và giá trị. Mô hình quan hệ giữa các đối tác này sẽ tăng cường tính cạnh tranh của chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp của Việt Nam.

Nguồn: baotintuc.vn